ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Cholině

Bouzovská vrchovina

Ukradená madona

Chrám je jednolodní podélná stavba s čtyřbokou věží v ose průčelí, rozšířená o boční křídla vysokých kaplí. Části stavby jsou podepřeny neogoticky tvarovanými opěrnými pilíři. Jádro kostela je středověké a pochází snad už z první čtvrtiny 14. století. V letech 1859–1862 proběhla jeho přestavba v negotickém stylu. Provedl ji měrotínský stavitel Vincenc Vodička.

Areál kostela ohrazuje památná cihlová zeď, v níž je vestavěno na jižní straně obdélné stavení z 19. století. Vedle kostela stojí bohatě působící fara – jednopatrová budova, mezi jejímiž okny se nachází rizalit se sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1746, samotná stavba je z roku 1733.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load