ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Kostel sv. Maří Magdalény v Senici na Hané

Haná

Původní kostel roku 1654 vyhořel tak, že zůstala pouze kostelní věž

Původní kostel z roku 1333 roku 1654 vyhořel tak, že zůstala pouze kostelní věž. Nový kostel byl dostavěn v roce 1705 a nyní je to barokní stavba s dochovanou, před zmíněným požárem uchráněnou, gotickou věží. Před vstupem do kostela stojí socha sv. Jana Nepomuckého, která pochází z 1. poloviny 18. století, v Zákostelí pak socha sv. Jiljí v poustevnickém rouchu a s laní ležící světci u levé nohy – pochází z roku 1824.

Související články

Kostel sv. Máří Magdalény
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load