ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Kaple sv. Víta v Olbramicích

Haná

Kaplička za zázrak

Kaple sv. Víta byla dostavena v roce 1937. Největší zásluhu na výstavbě kaple má rodina Zapletalova z Olbramic. Veškeré organizační a stavitelské práce měli na starosti manželé Marie a ing. Vojtěch Zapletalovi. Na výstavbě se podíleli i občané Obce Olbramice a okolí. První mše svatá byla sloužena 10.června 1937 a světící mši svatou měl pan farář P. Florián Flora z Vilémova. V současnosti se zde slouží každý měsíc mše svatá a je obětována na úmysly, které předkládají naši občané obce. Dále kaple slouží jako poslední místo rozloučení se zesnulými občany. Každým rokem jsou zde požádány pobožnosti, a to májové pobožnosti, pobožnosti Křížové cesty a každý měsíc v pátek pravidelné modlitby Růžence.Kaplička byla v roce 1997 převedena ze soukromého vlastnictví Vojtěcha Zapletala do vlastnictví Obce Olbramice. Převod byl proveden formou darovací smlouvy. V roce 2002 byla provedena kompletní rekonstrukce.

Související články

Kaple sv. Víta
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load