ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Sbor Sv. Cyrila a Metoděje Československé církve husitské v Chudobíně

Litovelské Pomoraví

Druhý chudobínský kostel

Sbor Sv. Cyrila a Metoděje Československé církve husitské. Dokladem náboženských sporů počátku 20. let 20. století a velkého odhodlání věřících Chudobína a přifařených obcí je stavba tohoto sboru. Poměrně velká stavba, která spolu s farou stojí v malém parku, byla vybudována v letech 1923 –1925. Je zajímavé, že ji po dostavení až do roku 1935 využívali věřící pravoslavné církve. Organizátorem veškerého tohoto dění byl farář Josef Žídek, jehož zásluhou stojí v Chudobíně i pravoslavný chrám.

Ve sboru jsou obrazy světců od litovelského malíře Aloise Kučery a roku 1966 sem byly přeneseny varhany ze zrušeného kostela církve evangelické (Červeného kostela) v Olomouci. V kostele se slouží pravidelně mše.

Sbor Sv. Cyrila a Metoděje československé církve husitské dal spolu s dalšími dvěma kostely Chudobínu přídomek – obec tří kostelů

Sbor sv. Cyrila a Metoděje
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load