ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje v Chudobíně

Litovelské Pomoraví

Třetí chudobínský kostel

Chrám památník mučednické smrti rytířského krále Alexandra I. Sjednotitele. Vyvrcholením náboženských sporů 20. a 30. let 20. století v Chudobíně je stavba pravoslavného chrámu. Organizátorem veškerého tohoto dění byl farář Josef Žídek, jehož zásluhou stojí i sbor Československé církve husitské v Chudobíně.

Autorem stavby, interiéru a vnitřní výzdoby je Andrej - Vsěvolod Kolomacký. Chrám byl postaven díky úsilí a financím věřících v Chudobíně a přifařených obcích v letech 1934 –1935. Během „heydrichiády“ za 2. světové války byl chrám uzavřen. Nyní se zde slouží pravidelně mše.

Krásná stavba s pěti věžemi a vestavěnou další věží v průčelí je z daleka viditelnou dominantou, která spolu s ostatními kostely dala Chudobínu přídomek – obec tří kostelů.

 

Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load