ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Kostel sv. Františka Serafínského - Chudobín

Litovelské Pomoraví

Nejstarší chudobínský kostel

Barokní stavba z roku 1714, kterou nechal postavit olomoucký krajský hejtman Rudolf Kryštof Přemyslav z Wittenu, stojí na místě původní kaple z dob husitských válek. Důkladnou přestavbou prošel kostel během rekonstrukce zámeckého areálu v polovině 19. století. Tou dobou byla kaplanka povýšena na faru.

Na počátku 20. let 20. století se vedly o kostel spory s Československou církví husitskou. Nyní se zde pravidelně slouží katolické mše.

Kostel sv. Františka Serafínského spolu s ostatními dvěma dal Chudobínu přídomek – obec tří kostelů.

 

Kostel sv. Františka Serafínského v Chudobíně
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load