ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Kostel sv. Filipa a Jakuba v Litovli

Litovelské Pomoraví

Mimo původní hradby města

Pravděpodobně nejstarší litovelský kostel je dominantou města. Stojí poblíž předlokačního osídlení mimo hradby. Prvně je zmiňován roku 1342 a po třicetileté válce byl výrazně přestavěn. Ve druhé polovině 20. století bylo do parčíku, který kostel obklopuje, přeneseno několik malých sakrálních staveb. U kostela, kde nejsou konány pravidelné mše, bývá počátkem května pouť. 

 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load