ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Zámek Nové Zámky a jeho romantické okolí

Litovelské Pomoraví

Klasicistní zámek

Klasicistní zámek je dvoupatrová budova s křídly, parkovým průčelím zdobeným rizalitem završeným štítem neseným šesti masivními korintskými sloupy. Již v 16. století zde pánové Černohorští z Boskovic, majitelé úsovského panství, drželi lovecký letohrádek. Od 18. století byly Nové Zámky známy kvalitním chovem ušlechtilých koní.

Od roku 1945 do roku 1953 patřily lesní správě, potom však tento vzácný majetek převzala armáda, které posloužil jako sklady a od roku 1962 zde pak byla 5. tanková základna Litovel. Později přešly Nové Zámky do majetku ONV Olomouc a roku 1964 zde byl vybudován Ústav sociální péče. Od 1.1. 2003 byl objekt majetkem Olomouckého kraje a budovy bývalých hospodářských budov naproti zámku byly ponechány k dispozici vojenskému útvaru. V současnosti jsou v areálu chovány koně, je zde jednoduché ubytování a bufet.

Pod zámkem je rozsáhlý park vybudovaný ve volné krajině, v mírně svažitém terénu, orientovaný k jihu. Na jeho nejvyšším místě stojí zámek, který tvoří dominantu okolí, čemuž je podřízena i kompozice parku. Autorem projektu byl B. Petri, podle jehož návrhu vznikl i areál parku v Lednici.

Blízko obce Řimice, na levém břehu řeky Moravy, v půvabném koloritu jednoho z nejtypičtějších míst Litovelského Pomoraví, najdeme letohrádek Templ. Je to sedm a půl metru vysoká stavba s kulatou klenbou, podepřená iónskými sloupy, která nám umožňuje (zejména na jaře, po tání horských sněhů), opravdu vzrušující pohled na Řimický stav (splav vytvořený na řece Moravě).

Nedaleko Templu, při cestě vlhkými loukami Pomoraví směrem k Olomouci, na ostrově v řece Moravě, najdeme osmnáct metrů vysoký obelisk Komín. Stojí na nízké kamenné podnoži na nárožích ozdobené koulemi a byl v roce 1808 vybudován podle projektu vídeňsko-lednického architekta Hardmutha jako součást komponovaného krajinného areálu zámku.

 

Nové Zámky 2
Mladeč, 784 01

Zámek
Park u zámku
Park u zámku
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load