ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Muzeum Litovel

Litovelské Pomoraví

Gustav Frištenský, gramofony, městská řemesla

Dnešní budova muzea vznikla v místech bývalé střelnice litovelských střeleckých spolků, které ve městě existovali téměř půl tisíciletí. V polovině 19. století byla budova centrem ještě národnostně nerozděleného spolkového života. V roce 1906 sem bylo přeneseno Městské muzeum, které shromažďovalo a vystavovalo své bohaté sbírky – archeologické, etnografické či např. numismatické. Sbírky byly v 50. letech 20. století zestátněny a Litovli se již nevrátily.

Po poslední přestavbě počátkem 21. století v přízemí vznikla velká restaurace a v 1. patře opět prostory muzea, kde je expozice řemesel 1. poloviny 20. století a konají se zde krátkodobé výstavy.

V lednu 2016 byly po úpravě podkrovních prostor muzea otevřeny dvě stálé expozice: Gustav Frištenský a Od mechanického hracího strojku k modernímu gramofonu.


 

 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load