ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Litovelská radnice s věží

Litovelské Pomoraví

Nejvyšší věž na Moravě (řece)

V čele náměstí Přemysla Otakara II stojí výstavná stavba, původně sídlo rychtáře, pak panské sídlo a od poloviny 16. století radnice. Budova byla mnohokráte přestavována v pozdně gotickém, renesančním a barokním stylu. Současnou podobu má radnice od přestavby v 70. letech 19. století a po rekonstrukci z 90. let 20. století. Radniční věž – jedna z dominant města - byla vystavěna koncem 15. století. Přímo pod ní protéká rameno řeky Moravy zvané Nečíz, proto se o ní říká, že se jedná o nejvyšší věž na Moravě. Po 174 schodech lze vystoupit až na ochoz věže, odkud je výhled na Praděd, zámky Úsov a Nové Zámky, Velký Kosíř a Olomouc. Na jaře 2012 byla pro turisty otevřena komůrka ve výšce ochozu, kterou v minulosti obýval hlásný. Kromě hlídání možných požárů a jiných nebezpečí vyučoval ve hře na různé hudební nástroje.

Ve dvorním traktu je druhotně osazený pískovcový portál se znakem Vlašímů (datován 1498), ve vestibulu renesanční deska z 15. století se znakem města a andílky, kteří mají netradičně přirození. Zlý jazykové tvrdí, že se jedná o důkaz nemravnosti Jana Šembery z Boskovic, Litovelského pána. V obřadní síni radnice jsou lunety s výjevy z historie města.

V levé části – vlastní radnici - sídlí městský úřad a starosta. Napravo bývaly masné a chlebové krámy, kasárna, okresní úřad a dnes je zde škola.

 

Litovel radnice a morový sloup
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load