ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Kaple sv. Jiří v Litovli

Litovelské Pomoraví

Znovuzrozená

Malá krásná pozdně gotická kaple z 15. století patří k ozdobám města. Postavili ji Vlašímové pro věřící přijímající podobojí. Koncem 80. let 20. století byla stavba doplněna o nové moderní vitráže v oknech. Kaple nebyla využívána a interiér byl zničen.

Rozsáhlá rekonstrukce kaple v letech 2009 - 2011 odhalila skryté poklady v interiéru kaple, jako např. vzácnou nástěnnou malbu z roku 1485, která znázorňuje sv. Jiří na koni, jenž kopím probodává draka. Dalším objevem je kartuš na kůru, na níž čteme český nápis, který nás informuje, že roku 1484 je česká kaple postavena a obnovena roku 1580 s přístavbou kamenného kůru a kazatelny. Od března 2011 je po desítkách let kaple sv. Jiří znovu otevřena pro veřejnost. Prohlídku pro zájemce zajišťuje Turistické informační centrum.

 

Související články

Kaple sv.  Jiří
Interiér kaple sv. Jiří
Interiér kaple sv. Jiří
Interiér kaple sv. Jiří
Sv. Jiří
Interiér kaple sv. Jiří
Kaple sv.  Jiří
Kaple sv. Jiří
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load