ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Mladečské jeskyně

Litovelské Pomoraví

Pozůstatky sídliště kromaňonského člověka

Čtyři kilometry od Hanáckých Benátek, v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, tam, kde Hanou začínají svírat kopce Bouzovské vrchoviny, najdeme Mladečské jeskyně. Jejich složitý labyrint puklinových chodeb a dómů se nachází v nitru vrchu Třesín (jehož název je odvozen od vyjádření „třes se!“) a jeskyně jsou opravdovým rájem pro speleology i archeology.

K jeskyním nás dovede červená značka směrem od Javoříčka nebo Litovle, stejně tak jako cyklotrasa číslo 6033 z Nových Zámků do Náměště na Hané. Jako rarita zde funguje nostalgický železniční provoz z Litovle, který je však třeba předem objednat a zaplatit minimálně 50 jízdenek.

Mladečské jeskyně byly objeveny v roce 1826 a zabírají plochu 1,2 ha. Jsou tvořeny devónskými vápenci a překvapí nás spletitostí chodeb v celkové délce patnácti kilometrů, z nichž ale jen velmi malá část je zpřístupněna.

V Dómu mrtvých byly objeveny pozůstatky sídliště kromaňonského člověka – kamenné nástroje, ohniště - část nálezů je zde k nahlédnutí. Nalezeny zde byly také kosti dnes již vyhynulých pleistocenních obratlovců. Známá je i uměle ražená jeskyně na jižní straně Třesína, která je využívána k léčebným účelům - hlavně se tu léčí astmatické děti, veřejnosti je tato část jeskyně nepřístupná.

Podzemní prostory jsou místy bohatě zdobeny krápníky a sintrovými náteky. Mezi nejkrásnější partie patří tzv. Chrám přírody a Panenská jeskyně. Jeskyně jsou veřejnosti k dispozici od dubna do října a volný vstup je tu pro děti do 6-ti let. Mladečské jeskyně jsou národní přírodní památkou
 

 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load