ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Javoříčské jeskyně

Bouzovská vrchovina

Krápníková výzdoba nejrůznějších tvarů a barev

Jeskyně najdeme nad stejnojmennou obcí a při cestě k nim můžeme využít cyklotrasy č. 6036, která vede nádherným údolím říčky Javoříčky či postupovat po červené značce od Konice ponorným údolím. Jeskyně objevil roku 1938 javoříčský lesník Vilém Švec se svými spolupracovníky. Jsou tvořeny několik kilometrů dlouhým systémem mohutných dómů, chodeb a propastí. Byly vytvořeny v ostrůvku devonských vápenců a na jejich vývoji se podílel potok Špraněk. Podstatná část jeskyní byl objevena při několikahodinovém namáhavém průstupu nižším patrem již v roce 1938, další partie pak byly postupně objevovány především v padesátých letech. V současné době je známo přes 3,5 km chodeb, z nichž 788 metrů je zpřístupněno pro veřejnost.

Jeskyně oplývají bohatou krápníkovou výzdobou nejrůznějších tvarů a barev – najdeme tu zajímavé obří stalagmity, excentrické krápníčky, brčka či dvoumetrovou „záclonu“. Bohatost výzdoby vyniká ve dvou mohutných prostorách – Suťovém dómu a dómu Gigantů.

Kromě nejběžnějších typů krápníkové výzdoby, který místy dosahuje úctyhodných rozměrů, je zde bohatý výskyt i tzv. heliktitů, což jsou krápníky, které rostou proti zákonům gravitace. Veřejnosti nepřístupné nižší patro tvoří složitý labyrint chodeb propojených propastmi, padajících do hloubky až 60 m, které není dodnes zcela prozkoumáno.

V okolí Javoříčských jeskyní můžeme obdivovat mohutnou skalní bránu zvanou Zkamenělý zámek.

Abychom se alespoň minimálně připravili na návštěvu jeskyní, uveďme tři typy krápníků, které se návštěvníkům většinou pletou. Je to stalagmit – krápník rostoucí ze dna jeskyně vzhůru, stalagnát – krápníkový sloup vzniklý srůstem stalagmitu a stalaktitu a stalaktit – krápník rostoucí od stropu jeskyně dolů.

Jeskyně jsou nesmírně cenné přírodní jevy, které zasluhují velkou pozornost a péči od státní ochrany přírody, proto stát vyhlásil zvláštní územní ochranu nad všemi zpřístupněnými jeskyněmi, přičemž je samozřejmě chráněno jak podzemí, tak povrch.
 

 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load