ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Pňovice

IMG 0843

Litovelské Pomoraví

Obec leží v rovinaté zemědělské krajině při údolní nivě řeky Moravy v severním cípu Hornomoravského úvalu, mezi potokem Hlavnicí a řekou Oskavou, asi 25 km na sever od města Olomouce.

Katastr obce částečně zasahuje do Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, která je jedinečným zachovaným územím se zachovalým lužním lesem a meandrující řekou Moravou.

Historie

Původně bylo území v okolí Pňovic osídleno již v neolitu a halštatu, četné archeologické nálezy z této i pozdější doby jsou uloženy v olomouckém Vlastivědném muzeu. První dochovaná písemná zpráva pochází z roku 1249, vypráví se v ní o středověké tvrzi - sídle vladyky Oneše z Pňovic. Ve 14. stol. patřila obec k majetku pánů ze Sovince. Ti zde založili pňovskou větev, z které se Jan Pňovský ze Sovince stává hejtmanem města Litovle.


Památky

Dominantou malebné historické návsi s tiše plynoucí řekou Oskavou je klasicistní kostel sv. Václava z roku 1771 s nedalekou starobylou farou (1773).

Jistě také neminete na konci návsi zrestaurovanou sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 1860.

Současnost

Dnešní Pňovice jsou převážně zemědělskou obcí, o kulturní život občanů se zde stará řada zájmových organizací a spolků (dechová hudba, Kruh přátel hudby, Dobrovolní hasiči a TJ Sokol).


 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load