ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Rytířská síň

Litovelské Pomoraví

Bočkovy díry, Čertův most a ... Rytířská síň

Na vrcholu kopce Třesín se nacházela jedna z nejvýznamnějších a jistě vizuálně nejexponovanějších voluptuárových stavbiček Novozámecka. Rytířská síň byla postavena v antikizujícím stylu, na obdélném půdorysu. Kládí s vlysem a reliéfy, střecha a štít s tympanonem nesly mohutné dórské sloupy umístěné po obvodu obdélníku. Rytířský sál byl záměrně situován na hranu svahu tak, aby byla co nejvíce umocněna jeho velikost. Z historických děl je možné doložit vizuální vztahy mezi zámkem a rytířským sálem, ze sloupového Rytířského sálu zůstaly jen torza sloupů. Podařilo se doložit pouze následující opravu: v r. 1880 střechy, stropu a architrávu „rytířského sálu“ (též označován jako „Vyhlídkový chrám“) v tehdejším revíru Nové Zámky.

Lichenštejnové Rytířskou síň používali k odpočinku při výletech po svém panství. Chrámek však byl zničen vandaly již v roce 1910. Na místě zůstal 1 sloup a několik patek. Další patky jsou vidět dole pod skálou v bažinatém jezírku. 

Od Rytířské síně je možné vidět zámek Nové Zámky.  

P1110806
P1110802
P1110804
P1110805
P1110803
P1110807
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load