ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Kaple sv. Floriána v Chořelicích

Litovelské Pomoraví

Na místě staré dřevěné zvonice.

O stavbě kaple bylo rozhodnuto v lednu roku 1846. Žádost o povolení stavby byla podána na magistrát města v Litovli 13. 1. 1846. V žádosti se uvádí, že obec Chořelice má v úmyslu vystavět kapli z vlastních prostředků, tedy z dobrovolných příspěvků. Ještě téhož roku bylo započato se stavbou. 

Kaple byla podle plánu postavena a 4. 10. 1848 požádal litovelský farář konzistoř o povolení jejího vysvěcení. Ze dne 18. 5. 1849 je dochovaná další žádost faráře na konzistoř o vysvěcení kaple. Uvádí se v ní, že se vysvěcení kvůli čtrnáctidennímu deštivému počasí nekonalo.

K čemu se vztahuje rok 1857, který je uveden na fasádě v průčelí kaple, se vzhledem k nedostatku pramenů nepodařilo objasnit.

Opravy kaple: 1909 nová dlažba, 1912 nová měděná báň, pozlacení báně a křížku, natření plechu na věži, líčení kaple, 1913 nový zvon, 1923 líčení, oprava omítky.

Zdroj: Střední Morava Vlastivědná revue 41/2016  

 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load