ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Kaple sv. Floriána ve Vísce

Litovelské Pomoraví

Postavena v r. 1763, farnost Chudobín

Kdysi: Kaple byla postavena na památku smíru s pruskými vojsky, jak dokládá i nápis na kamenné desce, zabudované zvenku do zdi. Konec první světové války a osamostatnění českého národa zase připomínají tři lípy, které byly u kapličky vysazeny 24. prosince 1918.

Kovová deska na boční stěně ukazuje, do jaké výšky až dosahovala voda při povodni v červenci 1997.

Dnes: Půvabná drobná kaplička (stejně jako Víska nejmenší ze všech kaplí v místních částech, přitom však nejstarší) byla sice před několika lety opravena, slouží však už jen jako ozdoba obce a vzpomínka na minulost.

Zdroj: Litovelské noviny


DSC 0426
DSC 0422
DSC 0434
DSC 0438
DSC 0430
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load