ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Kaple sv. Cyrila a Metoděje v Březové

Litovelské Pomoraví

Postavena v r, 1934, farnost Náklo

Kdysi: Plán na stavbu kaple na Březovém pochází z roku 1912. Ale až 5. 3. 1934 podal starosta Unčovic žádost k okresnímu úřadu v Litovli o její povolení. Píše v ní: „Vzhledem k tomu, že veškeré dělnické i zednické práce budou vykonány místními dělníky a zedníky úplně zdarma, žádá se, by komisionelní jednání stanoveno bylo pokud možno co nejdříve, by stavba býti provedena mohla v nynější době mrtvé stavební sezony, dokavad zmínění dělníci a zedníci jsou bez zaměstnání.“ Kolaudovalo se už v listopadu téhož roku.

Březovští nemrhali penězi ani při zajišťování stavebního materiálu. Cement, vápno a cihly byly zakoupeny ze sbírky mezi občany, písku je v okolí všude dost a ze zbourané školy v Unčovicích pocházely cihly, břidlice i dveře.

Také vybavení kaple je jedinečné. Oltář vytvořil za pomoci kapesního nože a lupenkové pilky místní občan Alois Molík. Obrazy křížové cesty pocházejí ze zbořené kaple v Rozvadovicích. Socha Panny Marie Lurdské byla kdysi vytesána kamenickým učněm jako poděkování za uzdravení a umístěna do dubu v lese u Moravy, odkud byla do nové kaple přenesena.

Na věži byly zavěšeny dva zvony. Ten první pocházel ze zbourané zvonice, druhý věnoval Alfred Vincenc. Roku 1943 byl bohužel zrekvírován. Do báně na věži byly vloženy mince a listiny o stavbě.

V roce 1937 byly ze sbírky a s přispěním faráře Nepustila zakoupeny korouhve. S těmito korouhvemi a s křížem chodilo na Bílou sobotu procesí z nákelského kostela ze vzkříšení do Březového. V neděli se procesí vracelo s křížem ozdobeným věncem, který nesl mládenec, do Nákla na hrubou mši. Tak to chodilo až do r. 1948.

Ještě před stavbou kapličky byla r. 1928 u příležitosti 10. výročí vzniku samostatného Československa vysazena v těch místech lípa svobody. Protože byla budova vystavěna příliš blízko, začal vzrůstající strom narušovat její statiku a před několika lety musel být skácen.

V roce 2002 prošla kaplička, postižená povodní, generální rekonstrukcí.

V minulosti bývalo zvykem vypravovat pohřeb z březovské kaple, odkud šel průvod na hřbitov v Nákle.

Dnes: Dvakrát do roka, v červnu a září, konává zde nákelský farář mši. Zvon, ačkoli stále funkční, už však lidem nezvoní.


DSC 0109
DSC 0103
DSC 0107
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load