ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Frištenského vila

Litovelské Pomoraví

V Litovli žil Gustav Frištenský od roku 1909 až do své smrti v roce 1957

Jeho vila stojí v ulici, která rovněž nese jeho jméno. Frištenský byl známý silák a profesionální zápasník, který se zasloužil o popularizaci řeckořímského zápasu. V Litovli žil od roku 1909 až do své smrti v roce 1957. Pamětní bronzová deska na vilce byla zhotovena a vsazena nákladem rodiny Frištenských v roce 1997. 

vila Frištenského
Pamětní deska
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load