ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Mlýn Šargoun

Litovelské Pomoraví

Mlýn má slávu dávno za sebou

Šargoun je kouzelné místo nedaleko Litovle. Lidé z města sem s oblibou chodí na vycházky a cyklistům, kteří přijíždějí od Olomouce se tu poprvé objeví pohled na Litovel. Původní název "Žargón" má snad lužickosrbský původ. Později se ustálil název Šargoun.

První zmínka je v kronice obce Rozvadovice z roku 1267. Tvrz na Šargouně byl původně využívána jako pila v lesích, později byla tato tvrz přestavěná na mlýn. Tento mlýn byl poháněn náhonem, který odbočoval z Mlýnského potoka a obtékal mlýn z obou stran. Za mlýnem se zase vracel zpět (jak můžete vidět na archivní mapě z roku 1834).

V kronice se píše: Původní sídlo v této krajině jest ostrov, jehož tvoří ramena řeky, tam stojí mlýn rozvadovský Šargoun zvaný. Toliko jest jisto, že na tomto místě stála tvrz vladycká neboť v kupech v 18. století se s rytířským sídlem mlýn prodával. Místo je každopádně pečlivě zvoleno tak, že mlýn nebyl zatopený ani při velké povodni v roce 1997. Nejstarší zmínka o mlýně pochází z roku 1432, kdy Prokop Holý obléhal se svými vojsky Šternberk. Nemohl ho dobýt, tak drancoval okolí a mlýny. O dva roky později byl Šargounský mlýn pustý.

Později přešel mlýn do majetku Olomoucké kapituly, která určila sedlákům, kde smí své obilí mlít. Roku 1902 prošel mlýn rekonstrukcí na vodní elektrárnu. Nyní využívá rozdílu hladin vodní elektrárna na nedalekém jezu. Hlavní stavba mlýna v současné době nemá využití, v přilehlých prostorách jsou stáje Hanáckého jezdeckého klubu.


Šargoun
Litovel, 784 01

Historický obrázek
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load