ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

TIC - Informační středisko CHKO Litovelské Pomoraví Šargoun

Litovelské Pomoraví

Brána do CHKO Litovelské Pomoraví.

Informační středisko se nachází v místě bývalé hájovny nedaleko starého mlýna Šargoun.

Šargoun je kouzelné místo nedaleko Litovle. Oblíbené místo vycházek obyvatel města nebo z druhé strany první pohled na Litovel, který se náhle zjeví cyklistům přijíždějícím od Olomouce.
Původní název místa – Žargóň má snad původ v lužickosrbský. Později se ustálil název Šargon a snad, že to znělo příliš hovorově, hanácky, začal se ve 20. století užívat název Šargoun. Od poloviny 19 století tu stávala hájenka, na jejímž místě je dnes informační středisko chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví - Šargoun

Živá expozice, ukazující sepětí člověka a přírody v běžném životě na vesnici či malém městě. Vesnická zahrada doplněná včelami jako skutečná zahrada našich prarodičů.

Informační středisko CHKO Litovelského Pomoraví Šargoun nabízí interaktivní 3D stůl s informacemi o přírodě, krajině a lidech v Litovelském Pomoraví a živou expozici o včelařství včetně ukázek z historie včelařství a kopiemi historických úlů.

Posedět můžete v zahradě se starými vysokokmennými jabloněmi a hrušní, s nově vysazenými starými odrůdami ovocných stromů.

Vzdálenost od centra Litovle 1,5 km. 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load