ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Pamětní deska obětem světových válek

Litovelské Pomoraví

My jsme zemřeli, abyste vy žili

V roce 1933 nechala litovelská odbočka Československé obce legionářské v dolní části radniční věže zasadit dvě bronzové desky se jmény 72 litovelských občanů  padlých za první světové války 1914 – 1918. Desky zhotovila firma Františka Anýže z Prahy. Desky byly odhaleny 2. července 1933 při sjezdu legionářské župy na paměť 16. výročí bitvy u Zborova. Pod oknem v zaskleném výklenku byla pietně uložena prsť z bojišť, na nichž slavně bojovali čs. legionáři –  Zborov, Terron, Doss Alto, Bachmač. Za německé okupace byla prsť odstraněna.

Krátce před 2. světovou válkou, při slavnostech 50. výročí obnovení české správy města, uspořádané litovelskou odbočkou Svazu bojovníků za svobodu, byla v květnu 1938 celá spodní část věže nově upravena. Do okna byla vsazena nová železná mříž se znakem města a datem 28. 10. 1938. Návrh zhotovil akademický malíř František Doubrava.

Po válce byly pod bronzové desky osazeny další dvě kamenné desky se jmény obětí z 2. světové války a nápisy památných míst I. a II. odboje. Znovu zde byla uložena prsť z bojišť první světové války a doplněna prstí z památných míst 2. světové války: Osvětim, Malá pevnost – Terezín, Český Malín, Dukla. Desky byly odhaleny 9. 7. 1950.

Pod oknem byla instalována travertinová deska s nápisem "My jsme zemřeli, abyste vy žili". Později byl ještě nad oknem osazen pískovcový reliéf znázorňující poprsí muže držícího v levé ruce pochodeň, zhotovený olomouckým sochařem Juliem Pelikánem.


P5160001
radnice deska levá
radnice deska pravá
radnice deska3
radnice deska7
P5160004
P5160002
P5160005
P5160006
P5160007
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load