ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Langův dům

Litovelské Pomoraví

Nejstarší měšťanský dům v Litovli

Rozhlehlý raně renesanční Langův dům z roku 1542 zdobí na náměstí Přemysla Otakara. Jméno nese po zámožném litovelském soukeníkovi Lorenzu Langovi, který tento právovárečný a šenkovní dům nechal jako majitel zvýšit o jedno poschodí.

Hlavní vchod tvoří půlkruhový bohatě zdobený renesanční portál se znakem soukenického cechu, monogramem majitele L.L. a znakem města. Druhý významný portál s balkonem se nachází v 1. patře a dva další najdeme v interiéru.

Dům v průběhu dalších let prodělal další hodnotné přestavby – štuková výzdoba vykazuje již prvky pozdní renesance, najdeme i barokní a klasicistní prvky. Současná podoba domu je z let 1997-1998, kdy byla provedena generální oprava fasády.

Langův dům je jeden z památkově nejhodnotnějších objektů města.

V současné době není Langův dům využívaný

Související články

DSC 3941
241 Langův dům portál
24 Langův dům portál patro
P1000153
DSC 4284
DSC 4286
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load