ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Kolářova vila

Litovelské Pomoraví

Vila u parku

Výstavná vila bývalého notářství dr. Koláře. Postavena byla roku 1923, sgrafita na průčelí (svatý Jiří bojuje s drakem) jsou od litovelského malíře Františka Doubravy.


 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load