ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Tvrz Červená Lhota

Bouzovská vrchovina

Budova tvrzi už málo podobná

V Červené Lhotě se vzpomíná tvrz už v r. 1407. Na zdejší tvrzi sídlili bratři Vítek a Zdislav ze Lhoty zvané Czervena. Po Vítkovi držel ves v letech 1408 - 1416 Petr Stupec a v r. 1490 je znám Jiří ze Lhoty, jenž měl podíly také na Řimicích a Hrabech. Koncem 15. stol. byla tvrz pustá. Po smrti Jiřího ze Lhoty prodali r. 1502 poručníci jeho panství Červenou Lhotu se dvorem a pustou tvrzí Albrechtovi Rohovládu z Bukůvky. Po něm držel statek Petr Bukůvka z Bukůvky, komorník menšího práva olomouckého, který ji věnuje r. 1558 své manželce Johance z Myslibořice na tvrzi, dvorci a vsi. V r. 1572 se píše po Červené Lhotě Zikmund. Roku 1584 držel zdejší statek Bohuslav z Bukůvky, 1635-1653 sudí Zikmund, 1667 - 1679 Albrecht z Bukůvky, který se synem Zikmundem prodal r. 1695 panství, část Bouzova a další zboží Františkovi, hraběti z Hodic. Tvrz stávala v místech bývalé sýpky pozdějšího bouzovského velkostatku, domě čp. 5, kde se dochovaly opěrné pilíře. Bylo zde objeveno druhotné použité ostění, zlomek kachle a část nápisu z konce 15. stol.

Tvrz není veřejnosti přístupná.

 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load