ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Geologické varhany

Bouzovská vrchovina

Ukázka pravěku

Geologicky zajímavý útvar se nachází v opuštěném vápencovém lomu u křižovatky silnic  Litovel–Mladeč a odbočky na Hradečnou na katastru obce Měrotín. Jde o obnažený krasový útvar kuželového typu v počátečním stadiu vývoje, který vznikl v teplém a vlhkém tropickém podnebí třetihor. Je to jedinečný odkryv a doklad tropického krasu ve východním okraji Českého masivu na severní Moravě. V lokalitě jsou rovněž zbytky usazenin, vzniklých místním zvětráváním, a dalších usazenin, přemístěných sem splavováním z okolí. Devonské vápence jsou zde rozčleněny do vypuklých tvarů nízkých kuželů, mezi kterými jsou vanovité, mísovité a korytovité smíšeniny, přecházející ve svislé výdutě a štěrbiny. Lokalita poskytuje důležité geologické, sedimentologické a geomorfologické doklady místní i všeobecné hodnoty.

Geologické varhany
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load