ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Komín s vodojemem

Litovelské Pomoraví

V ČR už jen tři funkční

Komínů s vodojemem, jako je v Aliboně Nasobůrky, bylo v minulosti víc. V současnosti po celém Česku jsou funkční jen tři: v Libčicích nad Vltavou, v Litovli - Nasobůrkách a v Mělníku.
Firma Alibona Litovel byla založena v roce 1912 obchodním příručím panem Petrem Hlaváčkem. Cihlový komín včetně vodojemu sloužil dříve uhelné kotelně, která byla v roce 1997 zrušena a byla vybudována nová kotelna plynová. Komín zůstal zachován a jeho vodojem je i nadále využíván. Do vodojemu je přiváděna voda z vlastní studny čerpadlem (užitková voda) a po firmě je již rozvedena samospádem. Využívaný objem vodojemu je přibližně 30 m3. Zdrojem pitné vody pro areál podniku je vodovodní řad. Komín i vodojem jsou ve výborném technickém stavu. Výška komínu je 40 m, dno vodojemu leží ve výšce 21 m.
Ministerstvo kultury spustilo projekt na záchranu těchto staveb.

P1050426
P1050427
P1050422
P1050424
P1050425
P1050428
P1050429
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load