ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Pomník obětem světových válek v Haňovicích

Litovelské Pomoraví

Věnují občané z Haňovic - Kluzova

Na dvou pískovcových, neprofilovaných stupních osazen památník ve formě kónického pylonu, (dolní třetí stupeň je zhotovený z betonu). Při patě pylonu je po pohledově levé straně umístěno sousoší vojáka sklánějícího se k děvčátku, které k němu vzpíná ruce. Vpravo od sochy je na konkávně projmuté základně, uprostřed plastického věnce z trní, reliéfní letopočet 1914. Do čelní strany pylonu je vsazena pravoúhlá žulová deska s nápisem: „PAMÁTCE PADLÝCH / VE SVĚT. VÁLCE / VĚNUJÍ OBČENÉ / Z HAŇOVIC – KLUZOVA / 31./7. 1921“, na obou bočních stranách jsou pak umístěny desky s podobenkami a jmény padlých. Pylon je ukončen vysazenou římsou, na kterou dosedá vrcholová váza s plameny. Pod římsou jsou znázorněny reliéfní vavřínové festony se znaky České republiky. Památka je signována na horním stupni vpravo: „V. SPURNÝ“.

Související články

Pomník obětem světových válek
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load