ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Tři kříže u Litovle

Litovelské Pomoraví

Staré poutní místo

Pozůstatek kříže, který byl v devadesátých letech minulého století poničen, připomíná památné místo. V době protestantské Litovle, když se nepřipouštělo pohřbívání katolíků ve městě, byl zřízen v těchto místech katolický hřbitov. Později zde byla postavena hřbitovní kaple a tři kříže (Kalvárie). Litovelští sem konali procesí ve svátek Nanebevstoupení Páně. Ale zejména cholinská farnost, pod jejichž správu hřbitov patřil, na tohle místo konala poutě. Pohřbeni však jsou zde i oběti napoleonských válek. Po bitvě u Wagramu v roce 1809, se Karel Ludvík Jan, arcivévoda rakouský a vévoda těšínský, v městě Litovli vzdal všech svých hodností. K tomu byl donucen pro uzavření ukvapeného příměří s Napoleonem po nerozhodné bitvě u Wagramu. Litovelští už pak jen sledovali kolony s desítkami raněných, které odváželi do lazaretu v zámku Nové Zámky. Řada jich zemřela už cestou a byli pochováni na tomhle pohřebišti a další pak u Černého kříže na Nových Zámcích. Po drtivé porážce Napoleona v bitvě u Lipska, v roce 1813, bylo v Litovli ubytováno mnoho francouzských zajatců, hlavně důstojníků. Po tyfové epidemii jich zde přes 40 zemřelo a byli rovněž pochováni v tomto místě. Tohle památné místo zůstávalo po dlouhá desetiletí stranou zájmu, ale není zapomenuto.

Nasobůrky, Za Alibonou
Litovel, 784 01

Posezení u Tří křížů
Pozůstatek kříže
Pozůstatek kříže
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load