ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Pomník obětem světových válek v Seničce

Haná

Vy, jichž kosti v dáli kryje cizí nám neznámá zem

Pomník je komponován jako mohyla navýšená z neopracovaných bloků místního vápence, pojených cementovou maltou, na které je osazena socha mladého vojáka, stojícího nad křížem symbolizujícím hrob.
Na čelní straně mohyly je vsazena obdélná deska z černé žuly s fotografiemi padlých v oválných rámečcích s plasticky profilovaným okrajem a nápisem umístěným ve středu desky: „VY, JICHŽ KOSTI V DÁLI KRYJE / CIZÍ NÁM NEZNÁMÁ ZEM / PRO VÁS SRDCE NAŠE BIJE / VÁM VZPOMÍNKU VĚNUJEM / MUČEDNÍCI DOBY BĚSNÉ / VYRVANÍ SVÝM RODINÁM / BY JSTE VSTŘÍC ŠLI SMRTI DĚSNÉ / POKOJ VĚČNÝ PŘEJEM VÁM“.
Pod touto deskou je druhotně vsazena menší obdélná deska z tmavě šedé žuly s nápisem: „OBĚTEM NĚMECKÉ OKUPACE / 1939 – 1945 / JOSEF NEMERÁD / METODĚJ KÝR“. Všechny nápisy jsou nově vyzlaceny.
Socha vojáka v životní velikosti, tj. 170 cm, je provedena realisticky, neexpresivně, ve stylu odpovídajícím sociálně realistickým tendencím v českém sochařství 20. let 19. století. 
Prostranství kolem památníku je vymezeno plochým obrubníkem, v čelní straně na obou bocích osazeny vlajkové stožáry.

Pomník v Seničče
Deska na pomníku
Deska na pomníku
Deska na pomníku
Deska na pomníku
Deska na pomníku
Pomník obětem světových válek
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load