ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Naučná stezka Třesín

Litovelské Pomoraví

V novozámeckém areálu

Okružní naučná stezka začíná na návsi v Mladči a provází turisty kolem krasového vrchu Třesín. Nejdříve sledujete červenou turistickou značku a od rozcestí pod Měníkem pokračuje po modré. Vede převážně po lesních cestách, které nemusí být dobře průchodné pod sněhem nebo po silném dešti. V oblastina Třesína, který je tvořen devonskými vápenci, se nacházejí četné projevy krasové činnosti. Nejvýznamnější z nich jsou veřejnosti přístupné Mladečské jeskyně.  Na povrchu jsou krasové úkazy doplněny závrty, škrapy a puklinami a patří k nim také pozoruhodné Řimické vyvěračky. Třesínská umělá jeskyně Podkova - dvojice původně nesouvisejících mělkých chodeb propojená na začátku 19. století - je dnes známá i tím, že slouží jako zimoviště netopýrům.

Délka trasy: 5 km;  převýšení trasy: 101 m

Zajímavostí na trase je dodnes viditelná sáňkařská dráha, kterou prosadil Gustav Frištenský.

Karel Sedlák píše v kronice r.1923:
Počalo i sáňkovati. Krajinská musejní společnost upravila sáňkujícím krásnou dráhu v Mladči u jeskyň, takže nebylo již nutno sáňkovati na veřejné silnici u Nových zámků. Každé neděle vypravovala se dílem pěšky, dílem vlakem velká společnost sáňkařů do Mladče, aby se na svěžím, čerstvém vzduchu oddala zdravému zimnímu sportu. O občerstvení jejich v turistické chatě staral se hostinský pan Novotný.

Čertův most
Vyvěračky
Úvodní informační tabule
Mapa trasy
Frištenského sáňkařská dráha
Frištenského sáňkařská dráha
V lese nad jeskyněmi
V lese na naučné stezce
Naučná stezka Třesín
Rozcestník
Tabule naučné stezky
Vyvěračky
Vyvěračky
Tabule na naučené stezce
Rozcestník
K Rytířské síni
Zbytky Rytířské síně
Sloup v Rytířské síni
Tabule
Rytířská síň
Rytířská síň
Cesty z Rytířské síně
Vstup do jeskyně Podkova - Bočkových děr
Vstup do jeskyně Podkova - Bočkových děr
Vstup do jeskyně Podkova - Bočkových děr
Vstup do jeskyně Podkova - Bočkových děr
Čertův most
Čertův most
Naučná stezka
Frištenský a sáňkařská dráha
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load