ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Pomník vyvraždění Javoříčka

Bouzovská vrchovina

Vypálení Javoříčka, vyvraždění 38 mužů

Javoříčko bývá velmi často označováno termínem moravské Lidice. Bylo vypálena 5. května roku 1945 německými vojenskými oddíly, jejichž jádro tvořily jednotky SS se sídlem na hradě Bouzov. Podle líčení pamětníků byl první dům zapálen pancéřovou pěstí v 9 hodin ráno. Postupně byly zapáleny i další domy. Ženy a děti byly donuceny osadu opustit a muži starší 15 let, pobývající v danou chvíli v obci, byli popraveni nebo zabiti při pokusu o útěk. Celkem tak přišlo o život 38 mužů, nejmladšímu bylo 15 let, nejstaršímu 76 let. Oběti leží ve společném hrobě před památníkem. Všechny domy osady byly vypáleny.

V roce 1937 Javoříčko mělo oficiálně 33 domů a 174 obyvatel. V roce 1955, tedy deset let po svém zničení, vykazovalo Javoříčko 3 domy a 12 obyvatel. Dnes žije v obnovené osadě kolem 50 obyvatel.

Bezprostřední příčina javoříčské tragédie nebyla doposud uspokojivě objasněna, je však pravděpodobné, že souvisela se styky obyvatel osady s příslušníky partyzánské skupiny oddílu Jermak.


Tento pomník je na monolitickém podstavci stojící sousoší šesti postav představujících vítězství. Autory jsou sochař Jan Tříska a architekt Miroslav Putna. Památník vznikl v roce 1955 a připomínat by měl vypálení Javoříčka a zavraždění 38 jeho mužských obyvatel, což 5.5. 1945 provedly jednotky SS. V roce 1978 byl pomník prohlášen za národní kulturní památku. Javoříčko pro tuto tragickou událost nese název „Moravské Lidice“.

 

Pietní akt
Pietní akt
Pomník v Javoříčku
Hrob 38 zavražděných mužů
Vyvražděné oběti Javoříčka
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load