ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Eliáš Bohumil

Litovelské Pomoraví

Rodák z Nasobůrek

Umělec světového formátu, jeden z nejvýznamnějších českých umělců - sklářů 2. poloviny 20. století. Narodil se v Nasobůrkách u Litovle.
Narodil se 2. září 1937 v Nasobůrkách u Litovle. Svou mnohotvárnou tvorbou se zapsal i do světového kontextu ateliérového skla. Jeho přirozený talent formovalo studium na VŠ uměleckoprůmyslové v Praze, ateliéru monumentální malby a skla pod vedením prof. Kaplického. Zde se vyhranilo Eliášovo zaměření ke sklu a k malbě, které po dalších čtyřicet let určovalo podstatu jeho výtvarné práce. Malířské cítění bylo základem uměleckého výrazu Bohumila Eliáše a malba byla vždy paralelní tvůrčí linií vedle sklářské  tvorby. Jeho malby byly ovlivněny podněty expresionismu, fauvismu i surrealismu a postupně nabývaly charakter zcela osobitého rukopisu.

Umělecká tvorba Bohumila Eliáše byla vždy živelnou erupcí potřeby tvořit. Užíval si naplno expresivní barevnosti a tvarové rozmanitosti, neváhal experimentovat s nezvyklými postupy a spojeními. Jeho plastiky a obrazy zůstanou v desítkách veřejných i soukromých sbírek uchovány jako díla výjimečně invenčního a solitérního umělce světového formátu.

Bohumil Eliáš zemřel 21. května 2005 v Praze.

Na jeho rodném domě v Nasobůrkách se nachází pamětní deska.

Bohumil Eliáš
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load