ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Měšťanské domy

Litovelské Pomoraví

Historické domy

Dokladem bohaté historie města jsou měšťanské domy. Na severní straně náměstí Přemysla Otakara II stojí “Langův dům” s krásným renesančním portálem a barokní fasádou. Bývala zde lékárna a oblíbená kavárna, nyní je dům nevyužívaný.

Naproti stojící dům s lékárnou “U dobrého pastýře” má ve sklepení raně gotický sloup.

Právovárečný dům “U zlatého jelena”, kde nyní sídlí Městský klub, býval od konce 19. století centrem německého kulturního a společenského života. Ve svém sklepení má doklad o tom, že dům byl v minulosti hrázděný.

V ulici 1. máje stojí velký a krásný dříve právovárečný dům zvaný “Šustrák. V téže ulici o něco dál od náměstí pak neopravený dům s původní hodnotnou barokní fasádou. Oba domy mají v přízemí komerční prostory a v patře byty.

Dokladem dřívějšího bohatství cechu soukeníků je renesanční dům poblíž kostela sv. Marka. Ten posléze sloužil jako špitálek pro přestárlé úředníky Liechteinského panství. V 90. letech 20. století zde město po rekonstrukci zřídilo knihovnu s velmi kvalitním interiérem. Ve vestibulu se nachází druhotně osazená deska se seznamem právovárečných domů a pamětní deska odbojové skupině majora Petráše.

 

Měšťanské domy
Langův dům
Měšťanské domy
U dobrého pastýře
U černého medvěda
U žlutého lva
Měšťanský dům
Měšťanské domy
U zlatého jelena
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load