ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Švédská deska

Litovelské Pomoraví

Připomínka vydrancování města švédskými vojsky.

Ve zbytku hradeb před bývalou Olomouckou branou je zasazena Švédská deska, připomíná nejtragičtější období v historii města ke konci třicetileté války, kdy bylo roku 1643 město dobyto a vypleněno Švédy. Na paměť tragických událostí zasadili měšťané r.1650 do hradební zdi tuto desku. Překlad německého nápisu byl instalován 12. 7. 1948 péčí Městské spořitelny:

"Léta Páně 1643 dne 19. června oblehla hlavní švédská armáda město Litovel, v těchto místech prudce ostřelovala město a pak ho dobyla útokem. Poté vyhodila do povětří tři vysoké a pevné věže i s oběma branami, rozmetala hradební předprseň, rozbořila příkop i val a v nepřátelské zvůli žalostně zničila celé město.“


Související články

Švédská deska
Švédská deska
Překlad
Latinský nápis
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load