ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Pivovar Litovel

Litovelské Pomoraví

Přišel, viděl, Litovel

Když se řekne Litovel, tak se většině lidí vybaví pivovar a jeho kvalitní pivo. Je to dáno tradiční technologií za použití špičkových domácích surovin a v ne poslední řadě i nadšením a umem všech pracovníků pivovaru. Právo vaření a šenkování piva udělil Litovli král Václav II roku 1291. Toto výsada náležela právovárečným domům. Společné pivovary měšťané postavili v letech 1747 a 1814.

Založení rolnického pivovaru, který by využíval moderní technologie, inicioval rolník a poslanec z nedaleké Seničky Josef Svozil. Stavba pivovaru je dokladem finanční síly a odhodlání bohatých rolníků okolních hanáckých obcí. První pivo se začalo prodávat v roce 1894 a velmi rychle začalo hlavně svou kvalitou vytlačovat konkurenci. Rozvoj cukrovaru zbrzdilo až znárodnění v polovině 20. století.

Pivovar spolu s cukrovarem a rolnickou záložnou byl velkým podporovatelem českého živlu v Litovli a stál za vítězstvím Čechů v litovelských volbách r. 1899.

I v současné době pivovar vaří pivo tradičním způsobem, proto má pivo svůj osobitý a mnohokrát oceněný ráz. Je to dáno zejména díky „vaření na stupňovitost“, studenému kvašení a dlouhému zrání. Pivo se zde nedobarvuje, neředí ani nedosycuje. Nevaří se zde žádné „europivo“, které zdejší hrdí pivovarníci nazývají nepublikovatelným výrazem.

V poslední době pivovar výrazně modernizoval své technologie. V duchu tradic se tak stalo převážně českými zařízeními. Současně se stal pivovar opět velkým podporovatelem sportovního a kulturního dění v Litovli a regionu.

Pivovar pořádá exkurze do výroby s ochutnávkou. Tel. 724 776 392, e-mail navratilova@litovel.cz

 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load