ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Chrám přátelství - Templ

Litovelské Pomoraví

Romantické místo s výhledem na řeku

Chrámek přátelství, známější jako Templ, stojí na skalnatém ostrohu nad řekou Moravou v západní části areálu. Byl postaven r. 1806 podle plánu architekta Josepha Hardmutha, jehož plány na výstavbu se údajně nacházejí v lichtejnštejnském archivu ve Vadúzu. Jedná se o stavbu kruhového půdorysu v antikizujícím stylu, členěnou v obvodovém zdivu iónskými polosloupy. Jde o jednu z romantických staveb komponované krajiny Novozámeckého areálu. Z fyzicko-geografické polohy je možné předpokládat, že mezi Templem a ostatními stavbami existovaly vizuální vazby. Všechny tyto voluptuárové stavby byly mezi sebou propojeny pěšími chodníky, přičemž přechod přes řeku do jižního segmentu komponované krajiny byl umožněn v této části lávkou vedenou pod Chrámem přátelství.

První opravy Templu byly schváleny již v r. 1834, do téhož roku spadala i oprava mostku u této stavby. V r. 1838 byl Templ úmyslně poškozen, byly vylomeny žaluzie a okna, pachatel zůstal nezjištěn. R. 1851 bylo pořízeno dřevěné oplocení Templu, v r. 1880 byl v Chrámu přátelství opravován strop. 

Nyní se o Chrám přátelství a skálu pod ním starají Lesy České republiky.

K Templu (jinak také Chrámu Přátelství) se váže půvabná pověst: Princ Karel, který dlel na Nových Zámcích se svou matkou, aby se zotavil z nemocí, se brzy na jaře zatoulal v tato úžasná místa. U splavu se dostal do moci rusalek, které jej zpěvem a tancem sváděly a sama jejich královna si na prince pomyslela… její ložnice však byla hluboko pod proudem řeky a právě tam prince zvala a on již téměř podlehl, když vtom se objevila lesní panna, která hocha zachránila před náručí královny a tím i před utonutím…princ omdlel a zde, u splavu, jej našla jeho matka. Když se probral, byl zcela zdravý a vyprávěl o zvláštní příhodě..na počest princova uzdravení byl zde vystavěn Chrám Přátelství 

Chrám přátelství
Chrám přátelství 2
Chrám přátelství 1
Chrám přátelství
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load