ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Olbramice

Zvonička

Haná

Obec Olbramice leží, v okrese Olomouc, 17 kilometrů jihozápadně od města Litovel, nedaleko Náměště na Hané. První zmínky o obci pocházejí z roku 1368. Osada nese jméno po svém zakladateli Olbramovi z Lúčan, který byl bratrem Ondřeje Kavky, kanovníka a strážce olomouckého kostela. Obec má jméno po svém zakladateli Olbramovi. Léta byla majetkem olomoucké kapituly a pak přešla pod chudobínské panství. Je to zemědělská víska a tradici zde má také lámání kamene.

Na severním kraji obce najdeme sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého a s reliéfem sv. Floriána, což je lidová kamenická práce z poloviny 19. století. Stojí tu též kaplička z roku 1777 a na návsi kříž s reliéfem Panny Marie bolestné a korpusem Ukřižovaného Krista. Kříž pochází z roku 1821.Téměř celé minulé století patřily Olbramice k obci Náměšť na Hané, která spravovala veškeré záležitosti.  Teprve v 90. letech po prvních komunálních volbách se obec osamostatnila.

V současnosti eviduje obec Olbramice 213 obyvatel s trvalým pobytem a 83 popisných čísel. (k 31. 12. 2023). Obecní zastupitelstvo obce má celkem pět členů, kteří jsou ve své funkci neuvolnění, starosta je uvolněn pro období od roku.2022- 2026. Zastupitelstvo zřídilo ze zákona výbor kontrolní a finanční.

Úřad vykonává působnost I. stupně pro výkon přenesené působnosti. Do její činnosti tedy spadají především záležitosti samosprávného charakteru. Činnost přenesenou vykonává pro obec Obecní úřad městyse v Náměšti na Hané, která je v postavení pověřené obce.  Konkrétně spravuje matriku do roku 1950 a stavební úřad. Matriku od roku 1950 spravuje Obecní úřad v Cholině Působnost III. stupně vykonává pro naši obec Městský úřad Litovel, jako pověřený úřad.

Obec je členem Mikroregionu Litovelsko, Vodovodu Pomoraví a SMS ČR.


Olbramice 56
Olbramice, 783 22

Telefon:+420 585 349 262
GSM:+420 606 749 984
E-mail:obec@olbramice.cz…obec@olbramice.cz Kopírovat e-mailovou adresu
Web:www.olbramice.cz…http://www.olbramice.cz Kopírovat adresu odkazu
Starosta:Doc.RNDr.Robert Prucek, Ph.D.
IČ:635669
Zimní foto
Zvonička a kamenný kříž v Olbramicích
Boží muka u Olbramic
Kaple sv. Víta v Olbramicích
Kaple sv. Víta v Olbramicích
Znak obce Olbramice
Kaple sv. Víta
P1040940
Dřevěný kříž nad Olbramicemi
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load