ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Zvonička ve Lhotě nad Moravou

Litovelské Pomoraví

Dřevěná zvonička je na seznamu nemovitých kulturních památek

Dřevěná zvonička figuruje na seznamu nemovitých kulturních památek okresu Olomouc. Přesné datum, kdy byla postavena známo není. Podle data odlitého na zvonečku, kde je uveden letopočet 1830, by mohla být i zvonička z tohoto roku. Není však žádný doklad, že tento zvon je původní. Původní zvon mohl být při některé z válek před tímto datem zabaven a nynější je již z pozdějšího data. Zvonička byla postavena hlavně za účelem vyhlašování požáru, kdy se zvonívalo na poplach. Ještě v roce 1948 se na ní zvonívalo každý den poledne a večer – klekání. Potom již sloužila jen při loučení se zesnulým v den pohřbu a v dnešní době jen jako umíráček, když zemře někdo z vesnice. Zvon má průměr 323 mm a váží 17,7 kg. Na těle zvonku je reliéf Golgoty a nápisy: IN HONOREN 1830 S. CRUCI ET ANNA - GEGOSEN WOLFGANG STRAUB IN OLMÜTZ. První oprava zvoničky proběhla roku 1939, kdy byl vyměněn prohnilý šindel na hlavní střeše. Opravu tehdy prováděl pan Petr Knápek ze Lhoty a byla hrazena z prostředků obce. Oprava stříšky zvonku nebyla provedena, poněvadž byla pokryta pozinkovaným plechem. Zvonek v roce 1952 praskl a v tomtéž roce opraven ve zvonárně Michera – kovoslužba v Brně – Husovicích. Roku 1965 byla provedena výměna šindelů. Řemeslnické práce odborně provedli důchodci – tesař Richard Švarc ze Střeně a stolař Jan Matěj ze Lhoty. Zajímavostí jistě je, že šindele v počtu 900 kusů byly dovezeny z hradu Šternberk. Kolem zvoničky bylo občany ze Lhoty postaveno lešení, z něhož byla Kolem zvoničky bylo občany ze Lhoty postaveno lešení, z něhož byla po laně malá stříška nad zvonkem spuštěna na zem a opravena.

Zvonička
Dřevěná zvonička ve Lhotě
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load