ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Původní škola, dnes obecní úřad

Litovelské Pomoraví

Původní škola (dnes Obecní úřad) byla postavená v roce 1867.

Do té doby byly Příkazy přiškoleny k Náklu, kde byla dvoutřídní škola, kterou navštěvovalo kolem 500 dětí z devíti přifařených obcí.Při otevření této jednotřídní školy bylo zapsáno 112 žáků. I když se od školního roku 1873/74 se stala školou dvoutřídní, ani to nestačilo k řádné výuce tolika žáků. Proto se na počátku března 1912 se na vedlejším pozemku započalo se stavbou nové budovy dle plánů místního stavitele Josefa Bracha jeho firmou. Práce pokračovaly rychle a již v září téhož roku došlo k slavnostnímu vysvěcení nové trojtřídní školy a zahájení vyučování se 186 žáky. Ke stému výročí postavení a výuky na této škole byla v roce 2012 provedena generální oprava celé budovy s obnovením původní fasády.

Obecní úřad Příkazy
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load