ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Morový sloup

Litovelské Pomoraví

Ukončení morové epidemie

Mor v tomto čase zasáhl celé České země a našemu městu se nevyhnul. Morovou ránu připomíná sloup se sousoším uprostřed náměstí Přemysla Otakara. Byl postaven na památku ukončení morové rány, která postihla město v roce 1714. Jeho autorem je sochař Václav Tender, který je autorem sloupu Nejsvětější trojice v Olomouci. Olomoucký sloup je zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.

Litovelský, morový sloup byl postaven v roce 1724. Je ozdoben sedmi sochami patronů moru. Sochy v rozích na straně k radnici představují světce svatého Šebestiána a svatého Rocha. Svatý Šebestián zázračně přežil ostřelování šípy a lidé věřili, že je také ochrání před šípy morovými. Svatého Rocha zase zachránil před smrtí hladem věrný pes Godard. V podobnou záchranu věřili i lidé nakažení morem. Na opačné straně je svatý Karel Boromejský s knihou a křížem. V dobách morových epidemií pečoval o nemocné a umírající.  František Xaverský vyučoval křesťanství, odjel na Dálný východ, ale cestou zemřel. Je patronem misionářů a námořníků. Vrchol sloupu zdobí socha Panny Marie, ve výklenku pod ní je umístěna svatá Pavlína a před ní Rozálie, která byla zázračně uzdravena. Tito všichni měli nějaký vztah k morovým epidemiím a věřilo se, že svojí přímluvou mohou mor zažehnat.

Související články

nám. Přem. Otakara
Litovel, 784 01

Sv. Karel Boromejský
Sv. Roch
Morový sloup
Sv.  Sebastian
Sv. František Xaverský
Morový sloup sv Pavlínka a Rosalie
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load