ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Pomník obětem světových válek - vilémovský lev

Bouzovská vrchovina

My padli v dálavách…

Pomník obětem I. sv. války byl vybudován v roce 1920 za přispění obce, sboru dob. hasičů a členů tělocvičné jednoty Sokol. Pomník byl odhalen 11. července 1920.Vedle tohoto pomníku stál pomník Antonína Švehly, který byl odstraněn v roce 1948 komunistickým režimem.

Památník padlých v první a druhé světové válce má formu mohyly, navršené z  kamenných bloků, na kterou navazuje podstavec a symbolická kompozice zobrazující lva nad ležící dvouhlavou orlicí. K mohyle je přičleněna část obdélníkového formátu s vloženou nápisovou deskou z černé žuly, nesoucí nástavec ve formě urny. 
Kónicky nepravidelně se zužující mohyla, postavená na základě obdélníkového půdorysu, je sestavena z tří řad velkých, pouze hrubě osekaných bloků hořického pískovce. Na čelní straně je v zahloubené nice usazena deska obdélného formátu obsahují text: „My padli v dálavách… / Však tyran trpce nes, / že hnal nás v boje vřavu, / dnes hrdý český lev / hle, drtí jeho hlavu. / A dílo jeho – svoboda –/ jež z krve našich těl / Vám zkvetla k blahu národa;/ tu každý z nás vždy chtěl. / Nám patří již jen vzpomínka, / Vám zase život vřelý, / Vy nyní činy posvěťte, / Zač my jsme v dálce mřeli!“.
K pravé pohledové straně je na hrubě opracovaném soklíku přičleněn prvek obdélníkového formátu odpovídající celé výšce mohyly s vloženou deskou z černé žuly, na které je uvedeno v řadě pod sebou devatenáct jmen padlých s letopočtem úmrtí. Na druhé straně je přímo v kameni v mírně zahloubené ploše odpovídající obdélnému formátu prvku zaseknutý nápis s datací: „Zbudován obecním / zasl. Sborem dobrovov. / hasičů a Tělocv. jedn. / Sokola obětem / 11.července / 1920“.
Podstavec pod sochou lva, ukončený deskou s mírným přesahem, má podélně obdélníkovou formu s hranami překrytými mohutnými, kónicky se zužujícími sloupy.  Na čelní straně je vložena deska zhotovená z tmavé žuly se jmény čtyř padlých a letopočty 1939 – 1945.
Sochařská kompozice, používající symbolicky znaky státnosti, zobrazuje lva stojícího nad mrtvou dvojhlavou orlicí. Lev i orlice mají výrazně stylizovanou formu se strukturálně opracovanými povrchovými partiemi. Na plintu jsou zaseknuty letopočty 1914 – 1918. 


V průběhu II. sv. války bylo vážné nebezpečí, že bude odstraněn i ten stávající. Zvláště po atentátu na říšského protektora Haydricha se situace značně přiostřila. Český lev, který svírá a rdousí dvouhlavou orlici by byl asi stěží tolerován. Proto se někteří místní občané, členové Sokola a Hasičského sboru, domluvili a sochu lva i 

s orlicí tajně sejmuli a po fošnách naložili na selský vůz a odvezli. Nastal problém kam s ním. Nakonec pan Koupil navrhl sochu zahrabat do plevníku jeho humna. Tak se i stalo. O úkrytu věděl úzký okruh občanů, protože v případě prozrazení by hrozilo zatčení účastníků.
Situace se zkomplikovala v létě roku 1944.  Ve Vilémově právě probíhaly žňové práce. V neděli odpoledne se nad  Vilémovem  přehnala silná bouře a blesk zapálil humno, ve kterém bylo sousoší ukryto. Zrovna naproti v místní Sokolovně se hrálo kino. Občané hned začali nosit vodu a hasili požár. Po chvíli dorazili i místní hasiči. Ti, kdo věděli, co humno skrývá, trnuli, aby ji někdo náhodně neobjevil. Při hašení se jeden hasící občan smekl a rozkročmo si v plevách na cosi nasedl. Když se začal zajímat, na co že to narazila jeho mužská pýcha, bylo mu to sděleno s prosbou, aby se o této úsměvné příhodě dál nešířil.
Po konci války byl lev za hojné účasti omladiny vyhrabán. Žijícím přítomným dětem se v ten moment zdál obrovský. Znovu byl umístěn na původní místo. A tak náš slavně zachráněný lev rdousí dvouhlavou orlici dodnes.

Související články

Vilémovský lev
Vilémov deska
Vilémov deska2
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load