ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

O Pardusce

Bouzovská vrchovina

Prusko-Rakouská válka (1866)

Když za Prusko-Rakouské války (1866) táhli Prusové k Olomouci, přišli i do Měrotína. Lidé před nimi viděli utíkat rakouské vojsko, proto prchali do lesů i s dobytkem, ale mnozí zůstali doma. Potraviny si zazdili nejčastěji do sklepa. V každém domě v Měrotíně prý bývala nějaká skrýš. Prusové se usadili u Izáků, protože měli největší statek a zahradu.  Koně uvázali v zahradě a tam se také utábořili. Pobrali co se dalo. V pamětech stojí, že jeden z nich přišel do kuchyně, kde měla na okně hospodyně Izáková v hrnečku pomádu na vlasy. Byla zhotovena z mateřídoušky naložené v líhu, ze sádla a různých přísad a měla sloužit tomu, aby držely na hlavě copy, které si tehdy ženy splétaly. Voják popadl hrnek a namazal si pomádu na chléb. Dlouho se pak říkalo v Měrotíně o každém jedlíkovi: „Žere jak Prajz pomádo“. Dodnes se traduje legenda, že pod starou Boží mukou na Pardusce jsou pohřbeni pruští vojáci, kteří
tudy táhli.

 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load