ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Klášter sv. Alfonse v Července

Litovelské Pomoraví

Zámek, který sloužil jako čekárna na vlak

Když v roce 1845 začal provoz na železniční trati Olomouc – Praha, nechal arcivévoda Maxmilián Habsburský u nádraží v Července postavit malý zámek, který mu sloužil jako čekárna na vlak. Odtud pokračoval kočárem na panství Řádu německých rytířů na Severní Moravě a ve Slezsku, např. do Bruntálu, do Sovince a do Bouzova. Červenka měla skvělou polohu k cestám z Vídně na všechna tato panství.
Později se stal zámeček přebytečným, proto jej arcivévoda Maxmilián předal řádu Redemptoristů. U zámku byla přistavena kaple a hned nato byla započata stavba kostela sv. Alfonse. Byl tak položen základ k pozdějšímu rozvoji kláštera.
V dubnu 1950 byl klášter zrušen. Dnes slouží jako domov důchodců.

klášter u nádraží Červenka
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load