ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

O hrobu náčelníka Hunů

Litovelské Pomoraví

Leží hrob Atily u Nákla?

Náklo má tajemnou historii, o které se dnes již moc nemluví. Je to pověst o hrobu náčelníka Hunů, mocného Atily, kterému se také říkalo Bič Boží. Je to v místě dnešní Boží muky blízko Hráče, mezi Náklem a Příkazy. Hunové iniciovali ve 4. století n. l. „stěhování národů“. Tak se dostali i do Nákla, kde údajně zemřel jejich náčelník. Jestli byl zabit v boji, nebo zemřel přirozenou smrtí, to již nezjistíme. Z historických pramenů však víme, že zemřel v roce 453.  Podle pověsti měl být pochován do zlaté, stříbrné a železné rakve a zakopán pod korytem řeky, kterou napřed jeho poddaní vybočili z původního koryta a po zakopání rakve znovu řeku vrátili zpět. Všichni účastníci pohřbu byli zabiti, aby nemohli vyzradit místo Atilova posledního odpočinku. Když se pak v Nákle objevily v 60. letech 19. století při vykopávkách cenné bronzové a zlaté předměty, začalo se uvažovat o jejich původu z Atilova  pokladu. Rázem v Nákle vypukla „atilovská“ horečka a mnoho lidí kopalo ve dne i v noci.  Po hunském pokladu ani památky. Za to však lidé objevili nespočet historických předmětů, které jsou pro dnešní generaci tím opravdovým pokladem. Ukazují nám totiž, jak se v Nákle žilo o několik staletí až tisíciletí dříve.

Boží muka
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load