ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Střeň

Kaplička a památník

Litovelské Pomoraví

Uprostřed lužních lesů

V hanácké pánvi, asi 7 km jihovýchodně od Litovle, leží ve výšce 225 m n. m. obec Střeň. Byla založená roku 1249, o čemž svědčí listina Václava I. První dochovaný zápis o Střeni je z roku 1390, později se stala jako mnoho z okolních vesnic majetkem olomoucké kapituly. Ve Střeni má svoji tradici řemeslnictví.

V katastru Střeně byla nalezena jediná, ale vzácná archeologická památka – bronzová sekyrka z mohylové kultury ze šestého století př.n.l. Poněkud mladší památkou je kaplička z roku 1718, která prošla zásadní opravou a v roce 1992 byla nově vysvěcena arcibiskupským kancléřem.

Roku 1938 postavil starosta obce na Zadních Dílech (pole blízko Střeně) boží muka jako náhradu za ta, která zanikla o dva roky dříve při scelování pozemků. Ve středu obce byl roku 1867 postaven kříž s Kristem namalovaným na plechu, který vznikl jako poděkování za to, ze po prusko-rakouské válce se obci vyhnula cholera, která v kraji v té době propukla. Druhý kříž pochází z roku 1898 – ten byl postaven u příležitosti misií ve farním kostele v Nákle.

Kvůli blízkosti řeky a nutnosti ji přecházet má Střeň také několik svých zajímavě, hanácky pojmenovaných mostů: Hrobé most (mezi Střëní a Lhotou), Bláznivské most (dnes už téměř zaniklý, zachovaly se spíše zbytky na lesní cestě ze Střeně do Březové), O bílech slópku (mostek přes hrázní příkop na rozhraní pole a lesa v směru na Štěpánov). Již od 18. století začali hanáčtí sedláci na rozhraní lužních lesů a zemědělských pozemků nasypávat menší protipovodňové hráze, které se proto nazývají selské.

Obcí Střeň prochází železniční trať Olomouc – Praha, nádraží je blízko obce.
 

Střeň 19
Střeň, 783 32

Telefon:+420 585 386 835
GSM:+420 723 766 522
E-mail:obec@stren.cz…obec@stren.cz Kopírovat e-mailovou adresu
Web:www.stren.cz…http://www.stren.cz Kopírovat adresu odkazu
Starosta:Mgr. Jiří Nevima, PhD
IČ:47997265
Zimní foto
Památník a kaple ve Střeni
Kaple sv. Jiří ve Střeni
Dřevěný kříž ve Střeni
Pomník obětem světových válek ve Střeni
Pomník obětem světových válek ve Střeni
Znak obce Střeň
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load