ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Záloženský dům

Litovelské Pomoraví

V době svého vzniku, tak i dnes, tvoří centrum obce

Záloženský dům v Příkazech byl postavený v letech 1919 - 1921 na místě obecního hostince „Na radnici“ olomouckým stavitelem Ing. Janem Hublíkem. Jak v době svého vzniku, tak  i dnes, tvoří jakési centrum obce, kde se konají různá společenská a kulturní setkání.  Kromě restaurace, bývalých záloženských místností a bytu hospodského v předním traktu budovy, má v zadní části velký reprezentační sál s jevištěm a hereckými šatnami, sborovnu, malý sál v minulosti upraven na kino a klubovnu. Ve druhém poschodí jsou hotelové pokoje. V suterénu je vinárna, v minulosti vanové a sprchové lázně s tělocvičnou a šatnami. Při stavbě této nemovitosti, vždy v poledne, po zazvonění kapličky, odcházeli dělníci na oběd. Jednoho dne kaplička zazvonila o hodinu dříve. Krátce poté, co dělníci opustili staveniště, došlo ke zřícení části stropu v místě, kde je dnes restaurace. Naštěstí se nikomu nic nestalo. 

Související články

Sál v Záložně
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load