ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Památník obětem světových válek v Bílsku

Bouzovská vrchovina

My všichni padli jsme. Vy vzpomínáte?

Památník ve formě vysokého, odstupňovaného pylonu s kamennou orlicí ve vrcholu. Do hranolového podstavce zhruba čtvercového půdorysu s okosenými nárožími je na čelní straně vsazena žulová deska se jmény a podobiznami sedmi padlých a deska s textem: „MY VŠICHNI PADLI JSME. VY VZPOMÍNÁTE? / KÉŽ ZA POKROK A SVOBODU / ZA ČEST SVÝCH DĚJIN NÁRODU / JAK MY KREV RÁDI DÁTE!“. Ze zadní strany podstavce stopy po odstraněném nápisu. Na čelní straně trnože v pískovci sekaný nápis: „ PADLÝM HRDINŮM POSTAVIL /…….. DOBRODINCI / 192 

Související články

Bílsko
Bílsko n
Pomník v Bílsku
Památník po realizaci
Památník před realizací 03
Památník před realizací 02
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load