ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Příkazy

Hanácký skanzen

Litovelské Pomoraví

Památková rezervace

První písemná zmínka o obci je z roku 1250 a je spojena se jménem Martinka z Příkaz, který část vesnice odkázal olomoucké kapitule. Ke starší historii patří i údaje o obecní pečeti, její nejstarší otisk je z roku 1749, ale sama pečeť se datací hlásí do roku 1645. Obsahuje datum zdobený hvězdičkami, latinský nápis „Pečeť obce Příkazy“ a poprsí svatého, který má v hlavě zaseknutý meč.

Zde se historici rozcházejí. Jedni tvrdí, že se jedná o sv. Jana Křtitele, jiní že jde o sv. Bartoloměje, ale jako nejvěrohodnější je názor dr. Kouřila. Atribut - zaseknutý meč do hlavy mívají dva světci. Svatý Petr Velónský a sv. Kristin. Prvého můžeme vyloučit, protože byl řádovým světcem dominikánů, kteří s Příkazy neměli nikdy nic společného. Zbývá tedy jedině s.v Kristin, který byl misionářem – mučedník v Polsku zahynul roku 1003. Při vítězném tažení do Polska Břetislav I. přivezl jeho ostatky a daroval je nově vybudovanému chrámu sv. Václava v Olomouci za olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka asi roku 1130-1132. Sv. Kristin požíval velké úcty v uvedeném chrámu i kapitule a odtud se dostal tedy i na pečetidlo obce Příkazy, která po celou dobu feudalismu patřila pod olomouckou kapitulu.
 
Na základě těchto historických událostí zpracoval olomoucký heraldik p. Louda Jiří návrh na obecní znak a prapor. Na znak nelze použít postavy, proto z pečetidla použil meč v modrém poli jako symbol obce spolu se stříbrnými kužely, které měla ve znaku olomoucká kapitula. V roce 1998 byl znak schválen Parlamentem ČR. Mnozí občané poukazují na skutečnost, že ve znaku je meč proti stříbrným kuželům situován ostřím a na praporu je obráceně. Pravidla však stanoví, že ostří meče na praporu musí být proti žerdi praporu. Nejde tedy o výrobní chybu.
 
Obec Příkazy prošla mnohými změnami. V roce 1960 se sloučila se sousední vesnicí Hynkov a vytvořila společnou obec. V současné době zde žije 1259 obyvatel, z toho na Hynkově 309, a jsme tedy středně velká obec olomouckého kraje. Vyřizováním žádosti spadáme pod Olomouc, která je obcí s rozšířenou pravomocí, stavebním úřadem a policií však patříme k Litovli.
 
Současné Příkazy jsou moderní obcí a žijí bohatým kulturním životem s kladným vztahem ke své minulosti. Pyšní se více jak čtyřiceti kulturními památkami, z nichž polovina je zapsána ve státním seznamu kulturních památek. Dominantou obce je budova Záloženského domu. Stavba byla zahájena v roce 1920 projektem olomouckého stavitele Hublíka. Podle vyprávění pamětníků bylo při dokončování hrubé stavby omylem zazvoněno poledne o hodinu dříve, a tak pracovníci odešli na oběd. Po jejich odchodu se zřítil strop, a tak nebyl nikdo zraněn. Nyní slouží budova jako kulturní stánek. Má nádherný velký sál s jevištním zázemím, stylovou vinárnu, tělocvičnu s šatnami, restaurací, přilehlými klubovnami a ubytovacím zařízením. V Záloženském domě začínalo také sokolské kino Lucerna.
 
 
 

Příkazy 125
Příkazy, 783 33

Telefon:+420 585 967 306
GSM:+420 723 395 604
E-mail:starosta@prikazy.c…starosta@prikazy.cz Kopírovat e-mailovou adresu
Web:www.prikazy.cz…http://www.prikazy.cz Kopírovat adresu odkazu
Starosta:Ing. Jaroslav Sívek
IČ:228711
Malý žudr
Malý žudr
Malý žudr v Příkazích
Malý žudr
Malý žudr
Velký žudr
Velký žudr
Hasičsk zbrojnice
Barokní kříž na Zábrani v Příkazích
Kaple sv.  Cyrila a Metoděje v Příkazích
Kaple sv. Cyrila a Metoděje
Záloženský dům v Příkazích
Smírčí kříž v Příkazích
Pomník obětem válek v Hynkově
Zvonička v Hynkově
Pomník
Znak obce Příkazy
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load