ENDEFR
předchozí další

Vyhledávání

Aktuality

Památník obětem světových válek v Měníku

Bouzovská vrchovina

Socha legionáře, kompaktně formovaná těžkým zimním kabátem

Autor V. Spurný z Litovel, pomník postaven po ptvní světové válce.Mezi předními pilíři jsou vepsaná jména šesti padlých: „JuDr.MELHUBA ADOLF, 27/10. 1914 VE STÁŘÍ 32. LET, HELEKAL ADOLF, 6/11. 1914 VE STÁŘÍ 31, BERKA JOSEF, 1/11. 1916 VE STÁŘÍ 22. LET, SEIDL EDUARD, 10/6. 1916 VE STÁŘÍ 20. LET, KOCMIN JAN, 7/8. 1917 VE STÁŘÍ 34. LET, PAVLU JOSEF, 26/.. 1913…VE STÁŘÍ .. LET“ a nápis: „PAMÁTCE PADLÝCH / SPOLUOBČANŮ 1914 – 1918“. V tympanonu je umístěn na strukturovaném pozadí plasticky provedený nápis: „BUDIŽ VÁM CIZÍ ZEMĚ LEHKOU“.
Na tympanon nasedá nástavec tvořený dvěma stupni, na které navazuje proporčně odpovídající, stejně odskočený plintus sochy. Socha legionáře, kompaktně formovaná těžkým zimním kabátem, je lehce vytočena z osy nakročením, jeho pravá ruka přidržuje velký štít opřený o plintus se znakem československého státu, podél těla spuštěná, jeho levá ruka, drží vavřínovou větev, jejíž listy spadají až na čelo plintu.

Památník obětem světových válek v Měníku
 
 
 
Mikroregion LitovelskoMikroregion Litovelsko, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
tel.: +420 585 153 134, e-mail:mikroregion@mestolitovel.cz
ID datové schránky: 45nvcji

Turistické informační centrumTuristické informační centrum náměstí Přemysla Otakara 762 Litovel, 784 01
Tel.: +420 585 150 221, +420 721 269 146, e-mail:tic@litovel.eu, www.tic.litovel.eu
MMR ČRProjekt spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
load